28 February 2022

Ep. 4 – Narkotykowa przemoc się opłaca – Substancje (nie)kontrolowane

Pomimo intensywnych działań organów ścigania przestępczość narkotykowa stale się rozwija – w Europie i na Świecie coraz więcej zabójstw i przemocy związanych jest właśnie z nielegalnym rynkiem narkotyków. W odcinku tym usłyszycie o farmerach koki w Kolumbii, maku lekarskiego w Afganistanie, a także o europejskich gangach narkotykowych, które stanowią coraz większe wyzwanie dla naszych państw. O tym wszystkim opowie dr John Collins, ekspert od zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, związany z London School of Economics i Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Listen on your favorite platform:

Other Episodes

Ep. 3 - Głos ulicy - Substancje (nie)kontrolowane
Ep. 5 - Narkotykowa przemoc się opłaca - Substancje (nie)kontrolowane