Epizod 3 : Czy AI zabierze Ci pracę?

Na przestrzeni lat rewolucja technologiczna zmieniła sposób, w jaki ludzie żyją. I teraz wraz z rozwojem technologii i wdrażaniem sztucznej inteligencji ludzie obawiają się, że ich praca zostanie zastąpiona przez technologię. Jednak pewne umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, umiejętności interpersonalne i empatia, są wciąż poza zasięgiem AI.

Źródło:

17 fatalities, 736 crashes: The shocking toll of Tesla’s Autopilot : The Washington Post

Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work : Staff Discussion Notes No. 2024/001 ; International Monetory Fund

OECD Employment Outlook : OECDiLibrary

You Might Also Like

All Podcasts

Join our newsletter

Get monthly Podcast recommendations and to be the first to know about the exciting things going on at Europod